Оленівська ЗОШ I-III ст.Понеділок, 22.04.2019, 06:16

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Каталог файлов | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рейтинг канала 'Радио Дача'
free counters
Головна » Файли » Мои файлы

Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки
22.10.2009, 10:23

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 жовтня 2003 р. № 1546

Київ

Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

 • 1. Затвердити Державну програму розвитку і функціонування українсь кої мови на 2004-2010 роки, що додається.
 • 2. Центральним органам виконавчої влади - виконавцям затвердже ної цією постановою Програми забезпечити фінансування заходів Програ ми в межах видатків, передбачених на цю мету у державному бюджеті на відповідний рік.
 • 3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвер дити у тримісячний строк регіональні програми розвитку і функціонуван ня української мови та під час складання проектів місцевих бюджетів на 2004-2010 роки передбачити кошти для їх виконання.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою

Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1546

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

І ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ

МОВИ НА 2004-2010 РОКИ

І. Загальна частина

Мова є найважливішим засобом людського спілкування та інтелекту ального розвитку особистості, визначальною ознакою держави, безцінною і невичерпною скарбницею культурного надбання народу.

У державотворчому процесі українській мові відводиться провідна роль. Разом з тим протягом останніх років не забезпечується її належний розвиток. Складною є ситуація з дотриманням норм українського право пису. Існує гостра потреба в активізації цілеспрямованої роботи над за безпеченням використання української мови у засобах масової інфор мації, сфері культури, освіти та науки, в інформаційних технологіях, рек­ламі тощо.

Історичний досвід більшості європейських народів свідчить про те, що мова як важливий показник національної ідентичності була й залишається об'єктом державної підтримки та регулювання. Проте в Україні ще не все зроблено для повноцінного впровадження української мови в усі сфери суспільного життя. Потребують удосконалення правові норми, що регулю ють її функціонування.

Слід докладати максимальних зусиль для розширення сфери функ ціонування державної мови, щоб вона розвивалася та відігравала консо лідуючу роль у становленні громадянського суспільства. Послідовне ви рішення мовних питань, зміцнення державного статусу української мови передбачає стимулювання процесу побудови заможної та демократичної України.

IIМета та основні завдання

Метою Програми є створення належних умов для розвитку і розши рення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у громадян України.

Основними завданнями Програми є:

 • -зміцнення статусу української мови як державної;
 • -всебічний розвиток і розширення функціонування української мови
  в усіх сферах суспільного життя;
 • -визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого ви вчення української мови;
 • -створення належних умов для вивчення української мови громадя нами України з числа національних меншин;
 • -оптимізація мережі навчальних закладів для безперервного вихо вання і навчання українською мовою;
 • -проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі лінгвістичної технології, створення інтелектуальних мовно-інфор маційних систем нового покоління;
 • -розширення словникової бази, створення і видання нової енцикло педичної та лінгвістичної літератури, навчальних підручників українською мовою, у тому числі їх електронних варіантів;
 • -сприяння національно-культурному розвитку українців, які прожи вають за межами України.

ІІ. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачені центральним та місцевим органам виконавчої влади, які є виконавцями Програми, у державному бюджеті та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Виконавці Програми щороку в межах бюджетних призначень передба чають у відповідних кошторисах цільові кошти на фінансування Програми

IVОчікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

-  практичну реалізацію статті 10 Конституції України щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

-  розширення функціонування української мови у засобах масово:
інформації, сфері культури, освіти та науки;


_ державну підтримку функціонування української мови в інформа ційному комп'ютерному середовищі;

_ державну підтримку наукових розробок, предметом дослідження яких є українська мова, та випуск видань українською мовою;

 • -розвиток мережі дошкільних, загальноосвітніх, вищих навчальних
  закладів для безперервного виховання і навчання українською мовою;
 • -поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних зак ладів різних типів з метою вивчення державної мови;
 • -стимулювання вивчення української мови учнями, студентами та
  іншими громадянами України.

V. Координація та контроль за виконанням Програми

Координація роботи з виконання Програми покладається на МОН.

Центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щороку до 1 лютого інформують МОН про хід виконання Програми. Узагальнена інформація по дається МОН Кабінетові Міністрів України до 1 березня кожного року.

Внесення змін до Програми здійснюється Кабінетом Міністрів Украї ни згідно з пропозиціями МОН, погодженими з іншими виконавцями Програми.

VIЗаходи щодо розвитку і функціонування

української мови на 2004-2010 роки

   

Прогнозований обсяг фінансування, тис. гривень

Зміст заходу

Виконавці

Строк виконан­ня

 

у тому числі за рахунок

    

державного бюджету

інших джерел

1. Розробка проекту Концепції державної мовної політики. Організація широкого обговорення проекту Концепції

Національна академія наук, МОН,

Держкомтелерадіо Держкомнацміграції, Головдержслужба

2004

2004 2005

15

15

12,5

12,5

2,5

2,5

2. Підготовка пропозицій стосовно внесення змін до законів, зокрема щодо фінансової підтримки виробництва кіно-, відео- та аудіо-продукції, випуску друкованих видань державною мовою та установ лення відпо відальності за порушення законодавства про мови

Національна академія наук, Мінкультури, Держкомтелерадіо, Держкомнац­міграції, МОН, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст

2004 2005

5

5

 

5

3. Розробка і впровадження механізму забезпечення поглиблення знань з української мови та її використання у процесі виконання державними службовцями посадових обов'язків

Головдержслужба, МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 20 30 50 50 50 50

20 20 30 50 50 50 50

 

4. Створення системи моніторингу та проведення аналізу характерних тенденцій розвитку етномовних процесів, функціонування української мови в різних сферах суспільного життя

Національна академія наук, Держкомтелерадіо, МОН, Мінкультури, Держкомнацміграції

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

35 35 25 25 25 25 25

30 30 20 20 20 20 20

5

5

5

5

5

5

5


5. Забезпечення приведення засновниками засобів масової інформації їх діяльності у відповідність до вимог законодавства про мови

Держкомтелерадіо

2004-2010

   

6. Запровадження на радіо і телебаченні циклу постійних передач «Державна мова», «Традиції, звичаї та побут україн ського народу»; забезпечення роботи державних телерадіокомпаній «Культура», «Всесвітня служба українського телебачення і радіомовлення»

Держкомтелерадіо, Мінкультури

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

50 50 50 50 100 100 100

40 40 40 40 80 80 80

10 10 10 10 20 20 20

7. Розробка проекту та введен­ня в дію українського лінгвістичного порталу в мережі Інтернет

Національна академія наук, МОН, Держкомзв'язку

2004 2005 2006

300 100 100

300 100 100

 

8. Створення українського сегмента міжнародної лінгвістичної системи та забез­печення вступу України до Євроворднет

Національна академія наук, МОН, Держкомзв'язку

2004 2005 2006

80 80 40

80 80 40

 

9. Підготовка і видання багатотомних енциклопедичних і лінгвістичних словників

Національна академія наук

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3489 2840 1430 2801 3400 2990 300

3489 2840 1430 2801 3400 2990 3000

 

10. Створення і забезпечення функціонування української мови в інформаційному комп'ютерному середовищі

МОН,

Національна академія наук

2004 2005 2006

500 500 500

500 500 500

 

11. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі лінгвістичної технології

Національна академія наук

2004 2005 2006

880 75 100

880 75 100

 

12. Вивчення стану викладання українською мовою профільних і базових дисциплін в навчальних закладах Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Одеської областей, надання організаційної та методичної допомоги в розширенні сфери функціонування української мови

МОН

2004 2005

25

25

20 20

5

5


Категорія: Мои файлы | Додав: lsv
Переглядів: 5345 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 3.2/5
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу

Котра година?


Block title
Block content

Посилання на сайти
Google.com
Незалежне тестування
Інформаційний портал шкіл
МОН України
Відділ креативної освіти та інноваційного менеджменту ДОІППО
Досвід вчителів Дніпропетровщини
Чутівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Форум директорів шкіл України
село Личкове
сайт Дмухайлівської ЗОШ
сайт Новопетрівської ЗОШ
сайт Очеретуватівської ЗОШ
Докучаївський сайт
Дитячий центр " Колобок"
Корпорація "Агро-Овен"
Навчальні програми з усіх предметів
Магдалинівський район
Погода

Locations of visitors to this page

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний хостинг uCoz